Bir Kızıl Ordu vahşeti: Kanlı Yanvar
Kazakistan’dan uzaya açılan pencere: Baykonur

Bütün olumsuzluklara rağmen yüzde 8,5…

Türkiye, geride bıraktığımız yılı yüzde 8,53’lük enflasyon oranıyla kapattı. Hedef de, tahminler de aşıldı.

İlk bakışta bu, Merkez Bankası için başarısızlık olarak görülebilir. Ancak 2016 yılında Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı.

Hain darbe girişimi, tırmanan terör, güney sınırlarımızda yaşananlar, TL’nin değer kaybı ve bütün bunlara ek olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler aleyhine değişen küresel ekonomik “konjonktür”…

İşte, bütün bu olumsuzluklar içinde Aralık ayında kaydedilmiş aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 8,53’lük enflasyon…

Bu yüzden, başarısızlıktan ziyade başarıdan bahsetmek daha hakkaniyetli bir değerlendirme olacaktır.

Bu genel bakış yanında teknik olarak da, enflasyonun yüksek çıkmasının nedenlerini açıklamak gerekiyor elbet.

En başta döviz kurlarındaki yükselişten bahsedelim.

Dolar kurundaki artış, son bir yıl içinde, yüzde 20,88’i buldu. 31 Aralık 2015’te 2,93 TL olan dolar kuru, 31 Aralık 2016’da 3,53 TL’ye yükseldi.

Kurdaki bu artış, pek çok mal ve hizmetin fiyatını yukarı taşıdı.

Gıdada yıllık enflasyon, Aralık’ta işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldi. Aylık artış yüzde 6,34 oldu.

Yıl içinde özellikle beyaz et, bakliyat, yumurta gibi alt gruplarda güçlü fiyat artış eğilimi devam etti ve bu gruplarda yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 16,01, 20,31 ve 35,43’e ulaştı. Bununla birlikte, yıllık artış işlenmiş gıda grubunda yüzde 4,52 seviyesinde kaldı.

İşlenmiş gıda grubunda ise yıllık enflasyon yüzde 6,67 oldu.

Enerji grubu enflasyonundaki artış, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak devam etti. Bu gruptaki fiyat artışı, Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,15 oldu.

Enerji grubundaki yıllık artış da yüzde 8,67 olarak gerçekleşti. Enerji grubu, 2015 yılındaki yüzde 2,96’lık fiyat artışıyla genel enflasyona aşağı yönlü katkı yaparken, 2016’da yukarı yönlü katkı yaptı.

Bunlar yanında, başta tütün ürünlerine son dönemde yapılan vergi artışları da enflasyon üzerinde yukarı yönlü etki yaptı.

Aralık ayında yapılan vergi artışlarıyla alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar yüzde 7,33 oranında yükseldi, bu gruptaki yıllık enflasyon ise yüzde 31,59 olarak gerçekleşti.

Kadir Dikbaş / 2017-01-04 /